Elektroterapi

Jag använder mig av elektroterapiutrustning från Equicurrent. Med hjälp av Equicurrent sänds mikroströmmar genom huden till den skadade vävnaden på hunden. Mikroström levereras i en styrka om en miljondels ampere. Denna strömstyrka ligger mycket nära den naturliga strömstyrka som återfinns i hundens celler. Den låga styrkan gör att strömmen inte kan stimulera det sensoriska nervsystemet och därför känner hunden inte något obehag av behandlingen.

Ett skadat vävnadsområde hos hunden får ett högre elektriskt motstånd jämfört med omgivande vävnad. Detta påverkar läkningen negativt. Genom att tillföra mikroström till det skadade området kan kroppens egna bioelektriska strömmar flöda igenom vävnaden för att återställa normal funktion. Mikroströmmarna minskar smärta och stimulerar läkning genom att öka proteinsyntesen och stimulera cirkulationen av blod och lymfa.  

Mikroström har visats öka produktionen av ATP med ca 500 procent. (Cheng, N. MD
"The Effects of Electro Currents on ATP Generation, Protein Synthesis & Membrane Transport".
Journal of Cellular Physiology, vol 140 pgs 379-385, 1989). ATP är de energiinnehållande molekyler som driver de flesta av kroppens biosyntetiska reaktioner. Mikroström har också visat sig ha en stimulerande effekt specifikt på glycosaminoglycan-syntesen (GAG) i samband med ledartriter. Forskning på detta område har bland annat visat att mikroström har en bra effekt vid behandling av osteoartrit i knä (Thomas, M. and colleagues 1995).

När kan elektroterapi användas?

Tack vare de läkande effekterna kan elektroterapi användas vid en mängd olika indikationer.  Några exempel är:

 • Ledinflammationer
 • Ledförslitningar (artros)
 • Muskelskador
 • Senskador
 • Brosk- och ligamentskador
 • Cirkulationsproblem

Fördelar i korthet

 • Hjälper till att stimulera läkeprocessen
 • Minskar svullnader och ödem
 • Reducerar akut och kronisk smärta
 • Minskar risken för ytterligare skador
 • Säker och enkel behandling utan risk för att hunden får elstötar eller fastnar i utrustningen
 • Hög effektivitet i behandlingen till låg kostnad

Det går också att kombinera massage och elektroterapi.

Om du vill läsa mer om elektroterapi och mikroströmmar:

 • Becker, Robert O., MD
  "Body Electric", New York, NY William Morrow & Co. 1985
 • Becker, Robert O., MD
  "Cross Currents." Los Angeles, Jeremy P. Tarcher Inc. 1990.
 • Carley, P.J, and S.F. Wainapel:
  "Electrotherapy for Acceleration of Wound Healing: Low Intensity Direct Current." Arch Phys Med Rehabilitation. 66:443-446, 1985
 • Cheng, N. MD
  "The Effects of Electro Currents on ATP Generation, Protein Synthesis & Membrane Transport in Rat Skin". Journal of Cellular Physiology, vol 140 pgs 379-385, 1989
 • Friedenberg, ZB
  "Bioelectric Potentials in Bone" Journal Bone Joint Surgery 1966:48: 915
 • Lente, FD
  "Cases of Ununited Fractures Treated by Electricity" NY State Journal of Medicine 1850:5:3117
 • Picker, Robert I., MD
  "Current Trends: Low-Volt Pulsed Micro amp Stimulation. Part I. Clinical Management Vol 9. No 2.
 • Standish, William MD
  "Electric Stimulation of torn ligaments cuts rehab time by two-thirds." Medical World News p. 45 Feb 29, 1984
 • Standish, William MD and Gunnlaugson, Brian,
  "Electrical Energy and Soft Tissue Injury Healing." Sports care and Fitness, Sept/Oct 1988 pp 12-14.
 • Weiss, A.B. et al:
  "Direct current electrical stimulation of bone growth: Review and current status." Journal Medical Society of NJ 77:523-526, 1980.

Massage

Vattenlöpband

Simning

Elektroterapi

Medicinsk laser

Vibrationsträning

Kinesiologitejpning

Tränings- och friskvårdstips


HelHund på facebook

Gilla och följ vad som händer hos HelHund!

Tidsbokning  

Boka tid via https://helhund.bokamera.se/

Om du har några frågor ring, SMSa eller maila.

Tel: 0763-384814      

e-mail: ulrika@helhund.se