Personuppgiftspolicy

Personuppgiftspolicy HelHund

Gäller från 2018-05-25

 

  1. Vilka personuppgifter behandlar HelHund.

När du som kund avtalat om och använder HelHunds tjänster lämnar du personuppgifter till HelHund. HelHund kan också få personuppgifter från remitterande veterinär. De uppgifter HelHund hanterar är namn, adress, telefonnummer och e-mailadress.

  1. För vilka ändamål behandlar HelHund personuppgifter.

HelHund behandlar de personuppgifter som krävs för fullgörandet av vårt åtagande mot dig. Vi behandlar dina personuppgifter för att t ex kunna fakturera, boka, avboka och omboka besökstider.

  1. På vilka rättsliga grunder samlar HelHund in personuppgifter.

HelHund behandlar de personuppgifter som är nödvändiga för att ingå eller fullgöra ett avtal med dig. HelHund har en rättslig förpliktelse att behandla de personuppgifter som krävs för vår fakturering enligt bokföringslagen.

  1. Tid för lagring av personuppgifter.

Faktureringsinformation sparas i sju år enligt bokföringslagen. Efter detta rensas alla dina personuppgifter enligt gällande lagregler.

  1. Tredje part.

Vi delar dina personuppgifter med ett personuppgiftsbiträde som skapar och lagrar våra fakturor. Det händer också att vi med ditt samtycke remitterar dig vidare till veterinär och då delar dina personuppgifter. Vi hänvisar till respektive företags personuppgiftspolicy.

  1. Säkerhet

All information du ger oss skyddas så att ingen obehörig ska kunna komma åt den. I de fall vi delar uppgifter till andra företag får uppgifterna endast användas för det syfte för vilket de delades.

  1. Rättigheter

Du har rätt att få information om hur vi behandlar dina personuppgifter. Om du inte är nöjd med hur dina personuppgifter behandlats eller upplever att dina uppgifter blivit felaktigt hanterade har du möjlighet att lämna klagomål hos tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Massage

Vattenlöpband

Simning

Elektroterapi

Medicinsk laser

Vibrationsträning

Kinesiologitejpning

Tränings- och friskvårdstips


HelHund på facebook

Gilla och följ vad som händer hos HelHund!

Tidsbokning  

Boka tid via https://helhund.bokamera.se/

Om du har några frågor ring, SMSa eller maila.

Tel: 0763-384814      

e-mail: ulrika@helhund.se